Categories
Uncategorized

อัพเดตอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ

สวัสดีค่ะถึงแม้การเดินทางท่องเที่ยวยังต่างประเทศจะยังไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อหลากหลายด้าน อีกสิ่งที่ไหนคนให้ความสนใจในก็คือในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศหลายประเทศในช่วงนี้มีอัตราการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากค่าเงินบาทแข็งตัว

ซึ่งในวันนี้เราจะมาอัพเดทอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นอัตราซื้อหรืออัตราขาย โดยอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างธนาคารจะอยู่ที่ 30.326 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย)

โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆดังนี้

ประเทศ             สกุลเงิน                 อัตราซื้อ     อัตราขาย

เม็กซิโก                   MXN                      1.4941    1.5102

แอฟริกาใต้             ZAR                        1.9569     1.9781

เกาหลีใต้                 KRW                      0.0271     0.0274

ไต้หวัน                    TWD                      1.0576     1.0691

คูเวต                       KWD                      98.6573   99.7250

ซาอุดีอาระเบีย       SAR                        8.0443     8.1314

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์           AED        8.2134     8.3023

พม่า                        MMK                     0.0231     0.0233

บังกลาเทศ             BDT                        0.3560     0.3599

สาธารณรัฐเช็ก      CZK                        1.3590     1.3737

กัมพูชา (ต่อ 100 เรียล)         KHR        0.7446     0.7526

เคนยา                    KES                         0.2759     0.2789

ลาว (ต่อ 100 กีบ)  LAK                        0.3251     0.3286

รัสเซีย                     RUB                       0.3957     0.4000

เวียดนาม (ต่อ 100 ดอง)       VND       0.1302     0.1316

อียิปต์                      EGP                        1.9339     1.9549

โปแลนด์                 PLN                        8.0197     8.1065

ศรีลังกา                  LKR                         0.1631     0.1648

อิรัก                         IQD                        0.0253     0.0255

บาห์เรน                  BHD                       80.0037   80.8695

โอมาน                    OMR                      78.3621   79.2101

จอร์แดน                  JOD                        42.5520   43.0126

กาตาร์                    QAR                       8.2842     8.3739

เนปาล                    NPR                       0.2539     0.2566

ปาปัวนิวกินี            PGK                       8.5983     8.6913

อิสราเอล                 ILS                          9.0125     9.1101

ฮังการี                     HUF                       0.0996     0.1007

ปากีสถาน              PKR                        0.1880     0.1901

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในอนาคตอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจจะมีการขึ้นลงขึ้นอยู่กับการแข็งค่าและการอ่อนตัวลงของค่าเงินบาท นอกจากนี้ก็มีค่าเงินของบางประเทศที่มีอัตราถูกลงเช่นเดียวกัน สำหรับใครที่เตรียมวางแผนสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในนาคตหรือต้องการเลือกซื้อสินค้าที่ใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศก็สามารถเลือกเช็คในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันได้ด้วยเช่นเดียวกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *