Categories
Uncategorized

ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง อยู่ที่ 30.368 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

อัตราค่าเงินบาทอัพเดตล่าสุด

สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันเรียกว่าปัญหาเศรษฐกิจไปจนถึงปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ยังส่งผลกระทบอย่างหลากหลายภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอัตราเงินแลกเปลี่ยนไปจนถึงค่าเงินบาท ซึ่งในวันนี้ 19 พ.ย. 2563 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงท่ามกลางการปรับ Position ของตลาดก่อนที่จะมีการชี้แจงในเรื่องของสถานการณ์ค่าเงินบาทและมาตรการการดูแลค่าเงินของธปท.

โดยทางด้านของนางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย กลุ่มงานวิจัย บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้มีการเปิดเผยว่าเงินบาทได้มีการอ่อนค่ามาปิดตลาดในประเทศที่ระดับ 3.42 บาทต่อดอลลาร์ จากระดับเปิดตลาดที่ระดับ 30.31 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งค่าเงินบาทอ่อนค่าลงท่ามกลางการปรับ Position ของตลาดโดยนักลงทุนต่างชาติกลับมามีสถานะขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยอยู่ที่ 982.59 ล้านบาทและ 8,223 ล้านบาทตามลำดับ อีกทั้งนอกจากนี้การอ่อน ค่าของสกุลเงินเอเชียในภาพรวมในปัจจุบันก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยลบต่อค่าเงินบาทด้วยเช่นเดียวกัน

ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนในวันนี้สำหรับค่าเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ 30.368 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตามในส่วนของค่าเงินบาทที่จะมีการอ่อนตัวลงหรือว่าแข็งตัวขึ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจไปจนถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไปจนถึงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศที่มีการปรับตัวขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้คาดการณ์ไว้ที่ 30.00 -​ 30.50 บาทต่อดอลลาร์ อีกทั้งปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องอยู่ที่มาตรการดูแลค่าเงินบาทของธปท. และสถานการณ์ covid-19 ที่จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงในหลายประเทศนั้นต้องรอติดตามกันต่อไป

ที่มา : bangkokbiznews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *