<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4 > Sanal Konaklar

İsme Dayalı Sanal Konaklar

Mevcut Diller:  de  |  en  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

Bu belgede isme dayalı sanal konakların ne zaman, nasıl kullanılacakları açıklanmıştır.

Support Apache!

Ayrıca bakınız:

top

İsme dayalı ve IP’ye dayalı Sanal Konaklar

IP’ye dayalı sanal konaklarda sunulacak sanal konağı doğru tespit edebilmek için bağlantının yapıldığı IP adresine bakılır. Bu bakımdan her konak için ayrı bir IP adresine gereksinim vardır.

İsme dayalı sanal konaklarda ise sunucu, istemcinin HTTP başlığının bir parçası olarak gönderdiği konak adını kullanır. Bu teknikte aynı IP adresini çok sayıda farklı konak kullanabilir.

İsme dayalı sanal barındırma nispeten daha kolaydır, çünkü her konak ismini doğru IP adresiyle eşlemek için DNS sunucunuzu yapılandırdıktan sonra Apache HTTP sunucusunu farklı konak isimlerini tanıyacak şekilde yapılandırmanız yeterli olur. İsme dayalı sanal barındırma ayrıca zaten kıt olan IP adreslerine talebi de azaltır. Bu nedenle, IP’ye dayalı sanal konakları kullanmanızı gerektiren donanım kullanmadıkça isme dayalı sanal konaklar kullanmalısınız. İstemci uyumuna bağlı IP’ye dayalı sanal barındırma için eskiden varolan sebepler genel amaçlı bir HTTP sunucusu için artık uygulanabilir değildir.

İsme dayalı sanal barındırma, IP'ye dayalı sanal barındırma seçim algoritmasını kullanmaz, yani uygun sunucu ismini arama işlemi sadece en iyi IP'ye dayalı adrese sahip sanal konaklar arasında gerçekleşir.

top

Sunucu isme dayalı sanal konaklardan uygun olanını nasıl seçer

İsme dayalı sanal konak çözümlemesinin ilk adımının IP'ye dayalı çözümleme olduğunun anlaşılması çok önemlidir. İsme dayalı sanal konak çözümlemesi en uygun isme dayalı sanal konağı seçerken önce en iyi IP'ye dayalı eşleşme adaylarının sayısını azaltır, sonra bunlar arasından en uygununu seçer. Tüm VirtualHost yönergelerinde IP adresi yerine joker kullanımı bu IP'ye dayalı eşlemeyi yersiz kılar.

Bir istek geldiğinde, sunucu, istekte kullanılan IP adresi ve portu ile en iyi eşleşen <VirtualHost> bileşenini bulur. Bu IP adresi ve port çifti ile eşleşen birden fazla sanal konak varsa, Apache httpd istekte kullanılan sunucu ismini ServerName ve ServerAlias yönergelerindeki isimlerle karşılaştırır.

Herhangi bir isme dayalı sanal konakta ServerName yönergesini kullanmazsanız, sunucu bu yönergeye sistem konak adından türetilmiş tam nitelenmiş alan adının (FQDN) tanımlandığını varsayacaktır. Bu örtük atama sezgiselliğin istenmediği bir sanal konak